Czy obcokrajowiec może dostać pożyczkę?

Czy obcokrajowiec może dostać pożyczkęCo roku do naszego kraju przyjeżdża coraz więcej obcokrajowców, którzy chcą zacząć żyć na lepszych warunkach, pracować, edukować się i zdobywać nowe umiejętności. W tym celu tuż po przyjeździe do Polski załatwiają formalności związane z pobytem zarobkowym, próbują znaleźć pracę i starają się o wynajęcie schludnego lokalu mieszkalnego. Często zdarza się tak, że muszą czekać na rozwiązanie tych spraw nawet kilka tygodni, co wiąże się z brakiem stałych dochodów finansowych i problemami z utrzymaniem się. Czy w tej sytuacji cudzoziemcy mogą otrzymać pożyczkę od firmy pozabankowej? Wyjaśniamy!

Cudzoziemiec otrzyma pożyczkę tylko jeśli posiada polskie obywatelstwo

Obcokrajowcy, którzy są od niedawna w Polsce zwykle nie zdają sobie sprawy, że nie będą mogli wziąć pożyczki za pośrednictwem polskiego pożyczkodawcy. Dlaczego? Cudzoziemcy ubiegający się o wsparcie finansowe w firmie pożyczkowej na terenie naszego kraju muszą posiadać polskie obywatelstwo, a co za tym idzie dowód osobisty i PESEL. Niestety, karta pobytu i zagraniczny paszport potwierdzający tożsamość, nie są w tym przypadku brane pod uwagę. Warto jednak to wyjaśnić w nieco szerszym kontekście. Z informacji, które znajdziemy w art. 30 ustawy o obywatelstwie polskim dowiemy się, że można nazwać imigranta osobą polskiego obywatelstwa jeśli:

  • przebywa nieprzerwanie na terenie Polski przynajmniej od 3 lat na podstawie pozwolenia o pobycie stałym, zezwolenia rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, bądź prawa stałego pobytu, posiadając w Polsce stałe źródło dochodu oraz prawny tytuł do zajmowania lokalu mieszkalnego.

  • przebywa na terenie Polski przynajmniej od 2 lat na podstawie pozwolenia o pobycie stałym, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, bądź prawa stałego pobytu, pozostając co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub osobą nieposiadającą żadnego obywatelstwa.

  • przebywa na terenie Polski przynajmniej od 2 lat na podstawie pozwolenia o pobycie stałym, uzyskanego w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej.

  • przebywa nieprzerwanie na terytorium Polski przynajmniej od roku na podstawie pozwolenia o pobycie stałym, które zostało uzyskane w związku z polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka.

Obcokrajowiec nie otrzyma pożyczki bez konta osobistego założonego w Polsce

Jeśli cudzoziemiec chciałby otrzymać pożyczkę przez internet to powinien posiadać konto osobiste (musi być jego jedynym właścicielem) w którymś z polskich banków. Jest to konieczne gdyż to właśnie na konto otrzymamy naszą pożyczkę. Możemy ją również wypłacić czekiem GIRO w dowolnej placówce poczty polskiej.

Warto podkreślić, że założenie rachunku bankowego przez obcokrajowca w Polsce, nie należy do najłatwiejszych spraw. Banki zwykle nie decydują się na założenie konta osobie z innego państwa, ale czasami robią wyjątek. Wtedy cudzoziemiec musi wypełnić specjalny wniosek i załączyć do niego skan karty pobytu, paszport, a także dokument potwierdzający zameldowanie w Polsce. Stały adres zameldowania na terenie kraju to kolejny warunek, który musimy spełnić, by otrzymać pożyczkę.

Bank udzieli kredytu gotówkowego cudzoziemcy

Co ciekawe, obcokrajowiec ma zdecydowanie większą szansę na uzyskanie kredytu gotówkowego w banku. Podstawowym wymogiem w tej kwestii jest posiadanie przez niego zaświadczeń potwierdzających legalne źródło dochodu na terenie naszego kraju. Imigranci, którzy pochodzą z krajów nienależących do Unii Europejskiej muszą jeszcze dodatkowo przedstawić bankowi sporą liczbę dokumentów takich jak:

  • karta stałego pobytu, (w niektórych bankach akceptowana jest też karta tymczasowego pobytu jednak zdarza się to rzadko),

  • zaświadczenie o meldunku w Polsce,

  • numer PESEL, (wniosek o jego nadanie obcokrajowiec może złożyć w urzędzie gminy, w której jest zameldowany.)

  • ważny paszport,

  • historia kredytowa z kraju pochodzenia,

  • posiadanie konta bankowego w Polsce.

Trzeba jednak pamiętać, że każdy bank w kwestii udzielenia kredytu gotówkowego obcokrajowcowi, może mieć różne wymagania. Zazwyczaj kredytodawcy nie podpiszą umowy o kredycie gotówkowym z cudzoziemcem, który nie posiada karty stałego pobytu jednak nie zawsze tak się dzieje. W niektórych bankach osoba o innym pochodzeniu mająca tylko kartę tymczasowego pobytu, bez problemu otrzyma kredyt. Wiele również zależy od tego na jak dużą sumę imigrant chce się zapożyczyć, im większa kwota tym bank będzie wymagał więcej formalności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *