Czy pożyczka może się przedawnić?

Pożyczka, podobnie jak każdy inny dług może się przedawnić. Wyjaśniamy, kiedy to nastąpi i co dzieje się wówczas z naszym zobowiązaniem

Czy pożyczone pieniądze trzeba oddać?

Każde zobowiązanie ma określony termin spłaty. Dotyczy to również pożyczek. Zazwyczaj sięgając po pożyczkę nie zakładamy, że nie zwrócimy przyznanych środków finansowych. Może się jednak zdarzyć, że na skutek różnych okoliczności losowych nie będzie nas stać na spłatę pożyczki. Co wtedy?

Tym, co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności jest kontakt z firmą pożyczkową i próba porozumienia. Instytucje pozabankowe widząc, że chcemy (mimo chwilowych trudności) spłacić pożyczkę, zazwyczaj pójdą nam na rękę. Zamiast ignorować dług i kosztowne wezwania do zapłaty możemy skorzystać z wydłużenia terminu spłaty lub wakacji kredytowych. Inną opcją jest poszukanie środków na spłatę zadłużenia (np. pożyczka od rodziny lub znajomych, pożyczka dla zadłużonych, która skierowana jest właśnie do tych klientów, którzy mają już „na koncie” jakieś zobowiązania, pożyczka od osoby prywatnej etc).

A co jeśli wiemy, że spłata pożyczki mimo wszystko przekracza nasze możliwości finansowe? Oczywiście najlepszą sytuacją jest ta, gdy nie zaciągamy zobowiązań na które nas nie stać. Jeśli jednak pożyczka została nam przyznana, a otrzymane środki finansowe zasiliły domowy budżet, to w którymś momencie zaczynamy zastanawiać się nad tym, czy pożyczone pieniądze koniecznie musimy zwrócić. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym takiego obowiązku nie będziemy mieć tylko wtedy, gdy nasza pożyczka ulegnie przedawnieniu.

Przedawnienie pożyczki – czy to możliwe?

To, kiedy nasza pożyczka się przedawni zależy od tego od kogo pożyczaliśmy pieniądze (od firmy pozabankowej czy od osoby prywatnej), od tego czy pożyczkę wzięliśmy jako osoby prywatne czy jako przedsiębiorcy oraz od wybranej formy spłaty (jednorazowo lub w ratach). Chcąc udowodnić przedawnienie długu potrzebujemy do tego umowy pożyczki, gdyż bez niej ciężko będzie nam wykazać, że termin spłaty zobowiązania dawno upłynął. Zgodnie z artykułem 118 Kodeksu Cywilnego o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. Oznacza to, że jeśli zaciągnęliśmy pożyczkę w firmie pozabankowej jako przedsiębiorcy, to przedawni się ona już po 3 latach. Inaczej wygląda to w przypadku pożyczek, które wzięliśmy od osoby prywatnej – te przedawnią się dopiero po 10 latach. Pożyczki pozabankowe nie są pożyczkami prywatnymi, co oznacza, że przedawnią się już po 3 latach.

Jak policzyć to kiedy pożyczka się przedawni?

Zastanawiając się nad tym, kiedy nasz dług się przedawni należy pamiętać, że wspomniane 3 lata (lub 10 lat) liczy się nie od dnia w którym zawarliśmy umowę pożyczki, a od dnia w którym minął ostateczny termin jej spłaty. W praktyce oznacza to, że pożyczka będzie przedawniona już następnego dnia po upływie 3 lub 10 lat. Zgodnie z artykułem 120 Kodeksu Cywilnego „bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne”.

Czy termin przedawnienia da się skrócić lub wydłużyć?

Obowiązujące przepisy prawne nie przewidują i nie dają takiej możliwości. Dzień w którym upłynął ostateczny termin spłaty pożyczki, to jedyny wyznacznik tego od kiedy możemy liczyć czas konieczny do przedawnienia. Jasno mówi o tym artykuł 119 Kodeksu Cywilnego w którym czytamy, że „terminy przedawnienia nie mogą być skracane, ani przedłużane przez czynność prawną”.

Czy pożyczka na raty może ulec przedawnieniu?

W przypadku długoterminowej pożyczki ratalnej termin przedawnienia liczony jest oddzielnie dla każdej raty, co oznacza, że każda z nich przedawni się w innym momencie.

Co zrobić, gdy nie znam terminu spłaty?

Gdy nie znamy terminu spłaty lub nie został on wyznaczony, to w takim wypadku liczymy go od momentu pożyczenia pieniędzy (daty wzięcia pożyczki). Ze wspomnianą sytuacją możemy mieć do czynienia w przypadku pożyczki od osoby prywatnej. Mówi o tym artykuł 120 Kodeksu Cywilnego: „w sytuacji, gdy wymagalność roszczenia zależna jest od podjęcia określonej czynności przez uprawnionego, to bieg terminu liczony jest od dnia w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniejszym możliwym terminie”.

Jeśli pożyczyliśmy pieniądze od firmy pozabankowej, to termin spłaty zawsze jest określony i znajduje się w umowie pożyczki.

W sytuacji, gdy termin zwrotu pożyczki nie został określony pożyczkodawca ma prawo upominać się o zwrot należności przez 6 kolejnych tygodni, gdyż właśnie tyle mamy na oddanie pożyczki z nieoznaczonym terminem spłaty. Jeżeli osoba od której pożyczyliśmy pieniądze przypominała nam o zwrocie należności, to czas konieczny do przedawnienia pożyczki możemy liczyć dopiero po upływie 6 tygodni. Zgodnie z artykułem 723 Kodeksu Cywilnego w sytuacji w której termin zwrotu pożyczki nie został określony, dłużnik ma obowiązek zwrócić pożyczkę w ciągu 6 tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *