Jak korzystamy z lokat bankowych?

Jak korzystamy z lokat bankowych?

Jak korzystamy z lokat? Zapraszamy do lektury!Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie jednego z banków chociaż nie jesteśmy zadowoleni z malejącego oprocentowania, to wciąż złożenie pieniędzy na lokacie jest czynnością na którą decyduje się najwięcej respondentów.

Jako ogół wykazujemy silne przywiązanie do tej formy zarządzania swoimi finansami, co z jednej strony może wynikać z jej bezpieczeństwa z drugiej zaś z niskiego poziomu wiedzy ekonomicznej ankietowych, co powstrzymuje ich przed korzystaniem z bardziej zaawansowanych produktów bankowych. Co ciekawe, naszych przyzwyczajeń w tej kwestii nie zmieniły nawet niskie stopy procentowe.

Dla respondentów lokaty to nie tylko sposób pomnażania posiadanego kapitału, lecz również najlepsza forma długoterminowego oszczędzania.

Z deklaracji badanych wynika, że gdyby mieli do dyspozycji większą sumę pieniędzy, którą mogą „zamrozić”, to złożyliby ją właśnie na lokacie (tak odpowiedziało 30% zapytanych). Z kolei 9% myśląc o przyszłości połączyłoby lokatę z inwestowaniem w jednostki TFI.

Drugą najczęściej padającą odpowiedzią (prawie 13% wskazań) na pytanie o przyszłościowe inwestycje było wybranie „rozwiązania umożliwiającego regularne oszczędzanie”. Co zastanawiające, aż 31% przyznało, że nie wie z jakich produktów finansowych skorzystałoby chcąc zgromadzić większą sumę pieniędzy.

Kto korzysta z lokat?

Ze wspomnianych już badań wynika, że z lokat i możliwości zarabiania na nich równie chętnie korzystają kobiety, co mężczyźni (jest to około 25% respondentów tak w jednym, jak i w drugim przypadku). Jednak tym, co różni ankietowanych są deklaracje dotyczące posiadania lokat w zależności od wieku i miejsca zamieszkania. I tak, lokatę ma 37% badanych w wieku 25-34 lata, najrzadziej korzystają z niej osoby powyżej 65 roku życia (15%) oraz najmłodsi (18-24 lata) z których zaledwie co dziesiąty posiada lokatę.

Jakie lokaty wybieramy?

Jak korzystamy z lokat? Mimo niskich stóp procentowych wciąż jesteśmy do nich przywiązaniCo czwarty respondent oszczędza na lokacie terminowej, a depozyty z najwyższym oprocentowaniem to zdaniem badanych te w których wynosi ono od 2 do 3 % w skali roku (odpowiedziało tak ponad 29% osób korzystających z tego produktu bankowego).

Z kolei 24% zadeklarowało, że oprocentowanie ich lokaty wynosi od 3 do 4%, zaś 4 % że przekracza ono 6% w skali roku. Jest to o tyle ciekawe, że w okresie przeprowadzania badania lokat o takim oprocentowaniu nie oferował żaden bank. Ta deklaracja pokazuje, że albo badani nie wiedzą, jakie dokładnie lokaty posiadają i ile wynosi ich oprocentowanie, albo korzystają z naprawdę długoterminowych depozytów. Natomiast prawie 24% nie wie lub nie pamięta, ile wynosi oprocentowanie ich lokaty.

Chociaż część osób biorących udział w badaniu jest zadowolona z tego jakie zyski przynoszą im lokaty (46%), to niemal tyle samo osób (44,5%) życzyłoby sobie wyższego oprocentowania.

Jak korzystamy z lokat? Chcielibyśmy zarobić na nich więcej niż to możliwePreferencje ankietowanych w tej kwestii są jednak mało realne, gdyż zapytani o to jaki poziom oprocentowania trzymiesięcznej lokaty przy obecnych warunkach rynkowych byłby dla nich atrakcyjny najchętniej wybierali odpowiedź „więcej niż 6,1%”. Jedną piątą respondentów zadowoliłoby oprocentowanie wynoszące od 4,1 do 5%.

Jak już wspomnieliśmy oczekiwania badanych są w tej kwestii zupełnie oderwane od sytuacji rynkowej i gospodarczej.

Jak wyjaśniają eksperci z mikrorata.pl zysku na takim poziomie należałoby w tym momencie poszukać w innych produktach finansowych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji. To na jakich warunkach bank zaoferuje nam lokatę zależne jest od wielu czynników takich jak długość depozytu, oprocentowanie (jego wysokości oraz tego czy jest ono stałe czy zmienne), sposobu kapitalizacji odsetek i polityki monetarnej samego banku.

Najważniejszą kwestią jest tu jednak wysokość stóp procentowych. Stopa bazowa, którą ustala Rada Polityki Pieniężnej określa to na jakich warunkach i zasadach banki pożyczają pieniądze od Narodowego Banku Polskiego i ile dostają za swoje depozyty. Tym samym obniżki stóp przekładają się w bezpośredni sposób na obniżenie oprocentowania lokat, a podwyżki na jego wzrost.

Czy na lokacie da się zarobić?

Jak korzystamy z lokat? Prócz nich warto zainteresować się również innymi formami lokowania kapitałuNa szczęście jednak niskie oprocentowanie nie oznacza, że na lokacie nie da się zarobić. Obniżanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej wiąże się z sytuacją gospodarczą kraju, a nasz ewentualny zysk i jego wysokość nie jest zależny jedynie od oprocentowania. Decydując się złożyć pieniądze na lokacie warto przyjrzeć się poziomowi inflacji, gdyż to ona jest w tym przypadku największym wrogiem naszych zysków – podpowiadają eksperci z mikrorata.pl

Co zamiast lokaty?

Jeśli oczekujemy większych zysków, to w takim razie warto poza lokatą czy kontem oszczędnościowych skorzystać również z innych instrumentów finansowych, które dają większe możliwości pomnażania posiadanego kapitału. Możemy np. zainwestować w fundusze lub skorzystać z pakietu zawierającego lokaty bankowe w połączeniu z funduszami inwestycyjnymi. Taki produkt bankowy wciąż jest bezpieczny, pozwala w łatwy sposób dywersyfikować oszczędności, a jednocześnie stanowi zachętę do długoterminowego myślenia o swoich finansach.

Jaka jest przyszłość lokat bankowych?

Zdaniem ekspertów mimo niskich stóp procentowych lokaty nie przestaną cieszyć się sympatią Polaków. Pozostaną one również jednym z najchętniej wybieranych produktów oszczędnościowych. Wprawdzie coraz chętniej sięgamy po nowe formy inwestowania kapitału takie jak np. zakup akcji, jednak większość respondentów ogranicza się do tych już znanych i bezpiecznych form pomnażania pieniędzy.