Jak odstąpić od umowy pożyczki?

Prawo do odstąpienia od umowy pożyczki bez ponoszenia dodatkowych kosztów ma każdy konsument, który ją zawarł. Musi zrobić to w terminie 14 dni. Jednak nawet jeśli dopełnimy wszystkich formalności, niektóre związane z naszym zobowiązaniem koszty nie zostaną nam zwrócone

Umowa pożyczki – co powinna zawierać?

Większość kwestii związanych z tym, co powinno znaleźć się w umowie pożyczki reguluje Kodeks cywilny. Warto wiedzieć na co zwrócić uwagę nim ją podpiszemy. Tym, co bezwzględnie musi znaleźć się w umowie pożyczki jest:

  • określenie stron umowy, tj. wskazanie danych pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy,
  • opis przedmiotu umowy – tj. to, czego dotyczy umowa, czy nasza pożyczka jest pożyczką ratalną czy też chwilówką,
  • koszt pożyczki – tutaj powinny być wymienione wszystkie związane z naszym zobowiązaniem opłaty,
  • czas trwania umowy – to na ile zostaje ona sporządzona,
  • termin i zasady zwrotu pożyczki – jest to szczególnie istotne zwłaszcza przy pożyczkach ratalnych, harmonogram spłaty, to równie ważny dokument, co umowa pożyczki.

Z kolei zasady zwrotu przyznanych środków dotyczą tego jak możemy spłacić naszą pożyczkę oraz w ilu ratach i w jakim terminie musimy to zrobić. Tutaj powinna znaleźć się również informacja o tym czy wcześniejsza płatność wiąże się z jakimiś dodatkowymi opłatami.

Tym, co jeszcze musi widnieć w umowie pożyczki są konsekwencje nieterminowej płatności i związane z tym koszty. Ostatnia kwestia, to warunki odstąpienia od umowy wraz ze stosownym formularzem. Wzór odstąpienia od umowy powinien zostać dołączony do umowy pożyczki.

Ile mamy czasu na odstąpienie od umowy?

Jak odstąpić od umowy pożyczkiOdstąpić od umowy pożyczki możemy w terminie 14 dni licząc od daty jej zawarcia. Co ważne, nie musimy uzasadniać tego, dlaczego z niej rezygnujemy. Takie prawo zostało zawarte w Ustawie o kredycie konsumenckim i wszystkie legalnie działające firmy pożyczkowe mają obowiązek przestrzegać tego zapisu.

W świetle wspomnianej ustawy konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca wraz z innym podmiotem czynności prawnej. W interesującym nas przykładzie taką czynnością jest zawarcie umowy pożyczki.

Istotny jest fakt, że zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim kredytem konsumenckim jest pożyczka w kwocie nie wyższej niż 255 550 złotych. Samo odstąpienie od umowy nie jest jednak uwarunkowane „kwotowo”. Oznacza to, że z pożyczki możemy zrezygnować niezależnie od tego, o jaką kwotę wnioskowaliśmy.

Jeśli wniosek o odstąpienie od umowy przesyłamy pocztą, to pamiętajmy, że liczy się tutaj data stempla pocztowego, a nie to, kiedy dokument dotrze do firmy pożyczkowej.

Jak odstąpić od umowy pożyczki?

Aby prawidłowo odstąpić od umowy pożyczki, powinniśmy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Po pierwsze, pilnujmy terminu w którym możemy to zrobić. Jeśli z pożyczki zechcemy zrezygnować później niż po 14 dniach, to nie będzie chronić nas już Ustawa o kredycie konsumenckim (chyba że umowa pożyczki stanowi inaczej).

Ponadto, chcąc odstąpić od umowy pożyczki musimy złożyć specjalny, pisemny wniosek i opatrzyć go własnoręcznym podpisem. Jak już wspomnieliśmy, wniosek ten powinniśmy otrzymać od firmy pożyczkowej razem z umową. Taki dokument może zostać nam dostarczony przez kuriera lub przesłany mailowo, w zależności od tego, jak dany pożyczkodawca weryfikuje swoich klientów. W formularzu odstąpienia od umowy pożyczki powinny widnieć zarówno nasze dane, jak i pożyczkodawcy.

Ile kosztuje odstąpienie od umowy pożyczki?

Za samo odstąpienie od umowy nie zapłacimy nawet złotówki. Co jednak oczywiste, otrzymane pieniądze będziemy musieli zwrócić. Informację o tym do kiedy należy to zrobić również znajdziemy w umowie. Jeśli nie dopilnujemy tego terminu, to nasz wniosek o odstąpienie od umowy nie zostanie rozpatrzony.

Chociaż odstąpienie od umowy nic nas nie kosztuje, nie jest tożsame z brakiem jakichkolwiek opłat. Oprócz zwrotu pożyczki mamy również obowiązek uiścić odsetki naliczone w tym okresie w którym korzystaliśmy z pożyczki. Okres ten liczony jest od momentu w którym pieniądze trafiły na nasze konto, do chwili, gdy odstąpimy od umowy.

Jakich opłat nie zwróci firma pożyczkowa?

Podobnie, jak my mamy obowiązek zwrócić pożyczkę, tak firma pożyczkowa musi zwrócić nam niektóre poniesione koszty. Mowa tu m.in. o uiszczonej przez nas prowizji. Na jej zwrot instytucja pozabankowa ma 14 dni. Tym, czego nie zwróci nam pożyczkodawca jest natomiast opłata przygotowawcza tj. koszt, który poniosła firma w związku z przygotowaniem umowy, sprawdzeniem zdolności kredytowej przyszłego klienta etc. Firma pozabankowa nie ma również obowiązku zwracać nam kosztów notarialnych (o ile takie się pojawiły).

Odstąpienie od umowy pożyczki, a rozwiązanie jej

W języku potocznym takie terminy jak odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy czy wypowiedzenie jej, często stosowane są zamiennie. Tymczasem są to odrębne pojęcia, powodujące różne skutki prawne. Rozwiązanie umowy następuje w oparciu o porozumienie stron. Może nastąpić w dowolnym momencie za zgodą tych podmiotów, których dotyczy.

Z kolei z wypowiedzeniem umowy będziemy mieć do czynienia wówczas, gdy np. jedna ze stron nie będzie zainteresowana dalszym korzystaniem z określonych usług. Co ważne, wypowiedzenie umowy w okresie jej trwania może wiązać się z dodatkowymi kosztami – np. z koniecznością opłacenia kar umownych.

Omówione już odstąpienie od umowy pozwala zrezygnować z niej w ciągu 14 dni bez podania przyczyny i bez konsekwencji finansowych.

Jak odstąpić od umowy pożyczki? To warto zapamiętać!

Możliwość odstąpienia od umowy pożyczki bez konieczności podania przyczyny dotyczy umów zawieranych w siedzibie pożyczkodawcy, umów zawieranych na odległość, jak i tych, które podpisaliśmy we własnym domu w obecności pracownika firmy pożyczkowej. Mamy na to 14 dni licząc od daty podpisania umowy (nie liczy się jednak dzień w którym dokument zostaje zawarty). Termin 14 dni to termin minimalny, co oznacza, że pożyczkodawca ma prawo ustalić dłuższy termin w którym konsument będzie mógł odstąpić od umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *