Nadpłata kredytu hipotecznego

Nadpłata kredytu hipotecznego ma miejsce zarówno wtedy, gdy regularnie dopłacamy do raty, jak i wówczas, gdy jednorazowo przelejemy na konto kredytodawcy wyższą kwotę. Sam kredyt hipoteczny to dług zaciągany na wiele lat, dlatego wiele osób stara się spłacić go przed terminem. Czym jest nadpłata kredytu hipotecznego i czy dla każdego jest to opłacalne rozwiązanie? Dowiesz się tego z naszego artykułu. Zapraszamy do lektury!

Nadpłata kredytu hipotecznego – najważniejsze informacje

Nadplata kredytu hipotecznegoChociaż kredyt hipoteczny to długoterminowe zobowiązanie, którego miesięczna rata jest sporym obciążeniem dla domowego budżetu, to jednocześnie jest to jeden z najtańszych dostępnych na rynku produktów finansowych.

Kredyt hipoteczny bierzemy średnio na 25 lat, choć co oczywiste zdarza się zarówno krótszy, jak i dłuższy okres kredytowania. Maksymalnie kredyt hipoteczny możemy zaciągnąć na 35 lat, choć niewiele banków godzi się na aż tak długi czas trwania umowy. Z uwagi na wspomniany już długoterminowy charakter tego zobowiązania, trudno przewidzieć jaka będzie nasza sytuacja finansowa za jakiś czas. Dlatego też wielu kredytobiorców dąży do tego, by spłacić kredyt hipoteczny przed wskazanym w umowie terminem.

Nadpłata kredytu hipotecznego to po prostu wpłacenie wyższej kwoty niż wysokość obowiązującej nas miesięcznej raty. O nadpłacie mówimy zarówno wtedy, gdy tylko jednorazowo wpłacimy większą kwotę na poczet spłaty kredytu, jak i wówczas, gdy co miesiąc dopłacamy określoną sumę do naliczonej nam raty. Przelana na konto kredytodawcy kwota nie może być jednak równa kwocie zobowiązania, gdyż wówczas mielibyśmy do czynienia ze wcześniejszą spłatą kredytu hipotecznego, nie zaś z jego nadpłatą.

Jeśli zależy nam na tym, by skrócić czas trwania umowy, będziemy musieli (jeśli bank wyrazi na to zgodę) podpisać do niej stosowny aneks. Pamiętajmy jednak, że za każde zmiany w umowie mogą nam zostać naliczone określone opłaty. Ich wysokość znajdziemy w umowie lub w Tabeli opłat i prowizji.

Nadpłata kredytu hipotecznego – ile kosztuje?

Nim zdecydujemy się na nadpłatę kredytu hipotecznego warto zapoznać się ze zmianami w ustawie o kredytach hipotecznych, które weszły w życie 22 lipca 2017 roku. Wspomniana ustawa określa m.in. zasady wcześniejszej nadpłaty kredytu hipotecznego. I tak, przy kredytach o zmiennej stopie procentowej (czyli przy większości zobowiązań) bank opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu lub za jego nadpłatę, będzie mógł pobrać jedynie przez pierwsze trzy lata od podpisania umowy kredytowej. Nawet wówczas wysokość tej opłaty może stanowić maksymalnie 3% spłacanej kwoty i nie może przekroczyć kwoty odsetek naliczonych od spłacanej kwoty w okresie od momentu faktycznej spłaty.

Nieco inaczej wygląda to przy kredytach ze stałą stopą procentową. Wówczas bank może pobrać od nas opłatę przez cały okres trwania umowy kredytowej, przy czym opłata ta nie może być wyższa niż koszty kredytobiorcy, które poniósł on z tytułu przedterminowej spłaty.

Niezależnie od tego czy mamy do czynienia z kredytem o zmiennej czy stałej stopie procentowej nim go nadpłacimy czy spłacimy przed terminem, skontaktujmy się z bankiem, by upewnić się, jakie dokładnie opłaty się z tym wiążą. Warto wiedzieć, że część banków rezygnuje z pobierania opłat za nadpłatę kredytu hipotecznego. Jeśli bierzemy pod uwagę skorzystanie z tej opcji, warto sprawdzić bank również pod tym względem i to jeszcze zanim udamy się po kredyt.

Nadpłata kredytu hipotecznego – jak wnioskować?

Jeśli zamierzamy nadpłacić kredyt hipoteczny z którego aktualnie korzystamy, warto odpowiednio wcześniej poinformować o tym bank. Dobrym rozwiązaniem jest przesłanie do banku zapytania o to, jak będą kształtowały się koszty nadpłaty kredytu hipotecznego. Instytucja finansowa ma 7 dni na to, by udzielić nam odpowiedzi.

W sytuacji, gdy chcemy dokonać jedynie niewielkiej nadpłaty kredytu hipotecznego, nie musimy uzgadniać tego z bankiem (małe kwoty lepiej jest wpłacać regularnie). Natomiast jeśli planujemy przelać na poczet spłaty kredytu wyższą sumę, warto skonsultować to z kredytodawcą i sprawdzić to, jak podchodzi on do tej kwestii. Ponadto, przez cały okres trwania umowy kredytowej mamy prawo do uzyskania od banku informacji na temat symulacji spłat. Dzięki temu będziemy mogli sprawdzić jak nadpłata wpłynie na wysokość naliczonych nam rat.

Aneks (ten jest już płatny) do umowy kredytowej będziemy musieli sporządzić wtedy, gdy np. zamiast na obniżeniu wysokości miesięcznej raty zależy nam na skróceniu czasu trwania zobowiązania.

Ponadto, dokonanie zmian w umowie sprawi, że bank ponownie przyjrzy się naszej zdolności kredytowej i jeśli uzna, że jest ona niewystarczająca do wcześniejszej spłaty kredytu, może nie przychylić się do naszej prośby. Będzie tak np. wtedy, gdy dochody, dzięki którym mogliśmy pozwolić sobie na nadpłatę kredytu hipotecznego pochodzą z nieudokumentowanego źródła.

Nadpłata kredytu hipotecznego – kiedy warto?

Wspomniane już zmiany prawne sprawiły, że dla wielu kredytobiorców nadpłata kredytu hipotecznego, to opłacalne rozwiązanie. Niezależnie od tego czy korzystamy z kredytu hipotecznego czy gotówkowego niekiedy z nadpłatą warto poczekać kilka miesięcy po to, by nie musieć ponosić z tego tytułu dodatkowych kosztów. W sytuacji, gdy planujemy jednorazowo wpłacić wyższą kwotę, warto skontaktować się z bankiem i negocjować nowe warunki (np. niższe raty).

Największą zaletą nadpłaty kredytu hipotecznego jest to, że dzięki niej zmniejszamy całkowitą pozostałą do zwrotu kwotę zobowiązania, co przekłada się na zmniejszenie wysokości rat kapitałowych, a tym samym na zmniejszenie podstawy naliczania oprocentowania.

Warto także pamiętać o tym, że obecnie mamy do czynienia z rekordowo niskim oprocentowaniem kredytów. Ekonomiści ostrzegają jednak, że w najbliższym czasie stopy procentowe wzrosną, co przełoży się na ogólny koszt nawet tych już zaciągniętych zobowiązań. Stąd też jeśli tylko mamy taką możliwość warto zacząć jak najwcześniej spłacić jak najwyższą część kapitału, aby wzrost stóp nie był aż tak dotkliwy dla naszego portfela.

Z kolei jeśli dopiero planujemy zaciągnąć kredyt, warto pomyśleć o wybraniu takiej wysokości raty, która nawet w przypadku wzrostu oprocentowania, nie będzie zbytnim obciążeniem dla naszego budżetu. Różnicę pomiędzy wysokością raty, a tym, ile rzeczywiście jesteśmy w stanie przelać na konto kredytodawcy możemy wykorzystać właśnie do nadpłaty kredytu hipotecznego.