Pytania i Odpowiedzi

1. Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania pożyczki?

Wymagany jest jedynie dowód osobisty. Aby uzyskać pożyczkę niezbędne jest również posiadanie telefonu komórkowego oraz indywidualnego konta osobistego w banku.

W celu zweryfikowania zdolności kredytowej Klienta, w niektórych przypadkach możemy zwrócić się z prośbą o przedstawienie zaświadczenia o zatrudnieniu, wyciągu bankowego lub innego dokumentu, poświadczającego o uzyskiwaniu stałego dochodu.

2. W jaki sposób po uzyskaniu pożyczki pieniądze są mi przekazywane?

Pieniądze przekazywane są przelewem na wskazane konto bankowe.

3. Jak dokonywać spłaty pożyczki?

Na podstawie podpisanej umowy, na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny oraz mailowy przesłany zostanie harmonogram spłaty pożyczki. Na jego podstawie należy dokonywać regularnych spłat rat pożyczki. Wskazaną kwotę przelewa się na indywidualnie nadany numer bankowy, który został wskazany w umowie.

4. Czy istnieje konieczność dokonania opłaty weryfikacyjnej?

Mikrorata nie pobiera żadnych opłat weryfikacyjnych. Celem autoryzacji danych wysyłamy do klienta kuriera z kompletem dokumentów, który potwierdzi Państwa tożsamość.

5. Czy jeśli widnieję w rejestrze dłużników BIG, mogę ubiegać się o pożyczkę?

Niestety nie. Wymagamy, aby klient nie figurował w żadnym rejestrze dłużników BIG - InfoMonitor, ERIF lub KRD.

6. Czy jeśli posiadam kredyt w banku, mogę wnioskować o pożyczkę?

Tak. Warunkiem jest natomiast niezaleganie w spłacaniu rat oraz odsetek w innej instytucji. Dodatkowo, Klient nie może figurować w rejestrach dłużników BIG.

7. Czy można ubiegać się o kolejną pożyczkę przed spłatą pierwszej?

Jest to możliwe, ale wymagane jest spłacenie przynajmniej połowy rat obowiązującej pożyczki.

8. Czy można spłacić pożyczkę przed terminem?

Oczywiście!. Po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta, Klient może w dowolnym momencie uregulować całe zobowiązanie. Na infolinii otrzyma informację o dokładnej kwocie, która pozostała jeszcze do spłaty.

9. Czy spłacając wcześniej pożyczkę ponoszone są dodatkowe koszty?

Klient, który wcześniej ureguluje swoje zobowiązanie, nie ponosi żadnych kosztów.

10. Nie mogę spłacić pożyczki w terminie. Co mogę zrobić?

W tym przypadku zalecany jest jak najszybszy kontakt z Biurem Obsługi Klienta w celu znalezienia dogodnego, indywidualnie wypracowanego rozwiązania.

11. Czy w trakcie trwania umowy można zmienić harmonogram spłat?

Istnieje taka możliwość. W tym celu należy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta, w celu uzgodnienia dalszych kroków.

12. Z jakich przyczyn można dostać odmowną decyzję?

Pożyczka może nie zostać udzielona jeśli:

  • Pożyczkobiorca widnieje w rejestrze dłużników, prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej, czyli w InfoMonitor, ERIF lub KRD.
  • Nie możemy skontaktować się telefonicznie z klientem w celu dokończenia procedury weryfikacyjnej.
  • Osoba nie posiada odpowiedniej zdolności kredytowej - istnieje zbyt duże ryzyko niespłacenia pożyczki w terminie.