Umowa zlecenia a umowa o dzieło

writing-1149962_960_720Wiele osób szczególnie na początku swojej ścieżki kariery, nie jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, dającą im wiele przywilejów i udogodnień, ale na podstawie tak zwanych „umów śmieciowych”, czyli umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Niejednokrotnie też wrzucamy oba wymienione typy umów „do jednego wora” nie zastanawiając się nad tym, czym one tak naprawdę się różnią i czy można uznać, że jedna jest lepsza od drugiej.

Umowa zlecenia

Zgodnie z przepisami art. 735 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

Co do zasady za zlecenie należy się wynagrodzenie, chyba że strony wyraźnie umówiły się inaczej. Podpisując taką umowę należy zatem zwrócić uwagę na to, czy jest w niej zapis o ewentualnej nieodpłatności zlecenia, aby nie „wpakować się” w bezpłatny staż zamiast regularnej, stabilnej pracy.

Wynagrodzenie należy się  dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że strony umówią się inaczej. Wykonujący zlecenie może jedynie ubiegać się o zaliczkę, ale tylko wtedy, gdy praca wymaga od niego zainwestowania pewnych środków. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę zlecenia w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Nie można się zrzec uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów, dlatego odmienne regulacje zawarte w umowie będą nieważne.

Umowa o dzieło

Z kolei w oparciu o art. 627 Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Tym dziełem jest ściśle określony w umowie przedmiot, posiadający pewne, specyficzne cechy. Może mieć ono zarówno charakter materialny jak i niematerialny. W kontekście umowy dotyczącej dłuższej współpracy, najczęściej zastosowuje się zadaniowy tryb pracy, czyli po prostu określa się poszczególne elementy, których wykonanie składa się na wykonanie dzieła. Umowa o dzieło, podobnie jak umowa zlecenia, nie wymaga żadnej szczególnej formy, chociaż dla celów dowodowych warto zadbać o formę pisemną.

Zasadnicze różnice między umową zlecenia a umową o dzieło

Najistotniejszym elementem odróżniającym umowę o dzieło od umowy zlecenia jest kwestia rezultatu. W umowie zlecenia obowiązuje zasada starannego działania, czyli biorący zlecenie po prostu musi wykonywać określoną pracę przez ustalony czas. Nie jest ważne ile i co zrobi.

Z kolei w umowie o dzieło liczy się rezultat. Ta umowa nastawiona jest na osiągnięcie określonego celu. Te zasady przekładają się na czas obowiązywania umowy. W odniesieniu do umowy zlecenia umowa może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.

Z kolei w umowie o dzieło będzie jedynie zaznaczony czas do którego należy wykonać zlecenie, co nie jest jednoznaczne z terminem zakończenia prac. Niejednokrotnie różnice między umową o dzieło a umową zlecenia są trudne do zauważenia, ponieważ kontrakty są tak formułowane, aby w zasadzie były utajonymi umowami o pracę.

Komentujesz: “Umowa zlecenia a umowa o dzieło

  1. Tyle słyszy się o tym, że umowy śmieciowe mają zostać zlikwidowane. Ciekaw jestem czy rzeczywiście kiedyś do tego dojdzie :/

  2. Niestety taki mamy rynek, że umowa o pracę to rzadkość. Pracodawcy często nawet nie biorą pod uwagę kogoś, kto wprost mówi o tym, że chciałby umowę o pracę.

  3. Umowa o pracę w niektórych branżach (myślę tu głównie o branżach kreatywnych) nie opłaca się żadnej ze stron. Poza tym – coś za coś. Może na umowie o pracę mamy więcej praw, ale też więcej obowiązków. A przy umowie o dzieło i umowie zleceniu, to co wolno „pracodawcy” jest z góry określone i mniejsze jest pole do nadużyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *