Wkład własny 2019

Zgodnie z Rekomendacją S wkład własny w 2019 roku będzie podobnie jak w latach ubiegłych wynosił 20%. Wyjaśniamy, co ma wpływ na jego wysokość i podpowiadamy, jak dostać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego

Wkład własny 2019 – podstawowe informacje

Wkład własny to udział klienta w inwestycji, którą finansuje bank. W przypadku kredytu hipotecznego (to przy tym produkcie najczęściej mówimy o wkładzie własnym) jest to po prostu określona kwota pieniężna (nie może ona pochodzić z kredytów i pożyczek), którą kredytobiorca wnosi na poczet planowanego zakupu.

Co może być wkładem własnym?

Wiele osób, którym nie udało się zgromadzić wystarczającej ilości gotówki rezygnuje z zakupu wymarzonej nieruchomości. Niepotrzebnie! Warto bowiem pamiętać, że wkład własny mogą stanowić nie tylko środki pieniężne, lecz również:

-działka na której planujemy wybudować dom,
-inna (niż ta kredytowana) należąca do nas nieruchomość,
-zaliczka, którą już daliśmy deweloperowi,
-materiały budowlane.

Wkład własny 2019Jeśli nasz wkład własny ma stanowić np. działka lub nieruchomość, musimy liczyć się z większą ilością formalności, których będziemy musieli dopełnić (a tych przy kredycie hipotecznym i tak nie brakuje). Warto jednak się z nimi zmierzyć, gdyż im wyższy wkład własny zgromadzimy, o tym lepsze warunki kredytowania możemy negocjować. W zależności od wewnętrznej polityki finansowej bank w którym ubiegamy się o kredyt jako wkład własny może potraktować również wartość wykonanych prac budowlanych lub wkład na książeczce mieszkaniowej.

Wcześniej przyszli kredytobiorcy (po spełnieniu określonych warunków) mogli także skorzystać z programu „Mieszkanie dla Młodych”. Niestety, obecnie rząd nie oferuje już pomocy w tej postaci.

Czy zawsze trzeba mieć wkład własny?

W sytuacji, gdy ubiegamy się o kredyt hipoteczny każdy działający w Polsce bank zapyta nas o wysokość posiadanego wkładu własnego i to w jakiej postaci zamierzamy go przedstawić. Jak już wspomnieliśmy nie musi mieć on formy środków pieniężnych. To, co dany bank zgodzi się uznać za wkład własny zależy od jego wewnętrznej polityki. A co z osobami, które nie posiadają żadnych dóbr? Niestety, te kredytu hipotecznego nie otrzymają (ich wniosek zostanie od razu i niemal automatycznie odrzucony).

Niekiedy w uzyskaniu kredytu hipotecznego bez wkładu własnego pomóc może nam…deweloper np. oferując pożyczkę na ten cel. Innym sposobem na „ominięcie” konieczności posiadania wkładu własnego jest kupno lokalu po okazyjnej cenie. Jego rynkowa wartość (czyli to, ile rzeczywiście musielibyśmy za niego zapłacić) może być właśnie naszym wkładem własnym.

W zależności od tego, ile potrzebujemy na zakup wymarzonej nieruchomości możemy rozważyć wzięcie kredytu gotówkowego, który nie wiąże się z koniecznością uiszczenia wkładu własnego. Brak takiego obowiązku przekłada się jednak na wyższe opłaty za samo udzielenie kredytu, co stanowi dla banku rodzaj dodatkowego zabezpieczenia.

Wkład własny 2019 a Komisja Nadzoru Finansowego

Zaostrzenie polityki kredytowej sprawiło, że każdy, kto chce ubiegać się o kredyt hipoteczny musi dysponować wkładem własnym. Od 2014 roku wkład własny jest obligatoryjny i obecnie wynosi 10% (to akceptowalne przez banki minimum). W większości banków spotkamy się jednak z koniecznością uiszczenia wkładu własnego w wysokości 20% wartości nieruchomości. Jeśli dysponujemy mniejszym wkładem własnym, to brakującą kwotę będziemy musieli doubezpieczyć.

Celem wprowadzonej przez KNF Rekomendacji S miała być przede wszystkim ochrona interesów kredytobiorców. Dodajmy, że sama nazwa „rekomendacja” może być nieco myląca, gdyż do „sugestii” Komisji Nadzoru Finansowego bez zastrzeżeń stosują się wszystkie polskie banki. Wśród innych zaleceń należy wymienić to, że banki mogą udzielać kredytów tylko w tej walucie w której zarabia kredytobiorca (jest to pokłosie wciąż odbijających się sektorowi bankowemu czkawką problemów z tzw. frankowiczami). Ponadto, kredyt hipoteczny można wziąć maksymalnie na 35 lat.

Wprawdzie od 2017 roku wysokość wkładu własnego pozostała niezmieniona, nie jest jednak powiedziane, że ten trend się utrzyma. Tym bardziej, że wzrastają zarówno ceny materiałów budowlanych, jak i samych nieruchomości.